Historie

Broderloge nr. 74 Niels Ebbesen skylder broderloge nr. 18 Absalon sin tilblivelse, da en række brødre fra denne loge i 1953 tog initiativ til dannelse af Odd Fellow foreningen Niels Ebbesen.

Februar 1955 nåede foreningen op på 36 brødre, og det var ikke nødvendigt med større antal, for at stifte en ny loge. Foreningen søgte derefter Storlogen om et fribrev til stiftelse af logen. De praktiske og økonomiske aftaler skulle på plads, logerne havde dengang hjemsted på Tøjhushavevej i Randers. Alt faldt på plads, og det blev vedtaget, at 34 brødre kunne overføres til den nye loge Niels Ebbesen.

Dagen for instituering og stiftelse oprandt søndag den 24. april 1955, en festdag med både højtidelige og festlige begivenheder, gæster og gaver, blandt andet broderlogens fine logetæppe, der blev overbragt af en komité for brødrenes hustruer, der var de glade givere. Logetæppet anvendes den dag i dag.

I år - 2018 - markerer broderloge nr. 74 Niels Ebbesen således 63 års stiftelsesdag.

I 1964 overtog logerne i Randers den daværende Skydepavillon på Skovbakken, og snart efter påbegyndtes byggeri af restaurant og logelokaler, og det hele stod færdigt i 1969 - og ca. 30 år senere, i 1999, blev ejendommen opdelt i to, og den ene med restaurant blev overdraget til restauratør Peder Mikkelsen, der også i dag driver en velanskrevet Restaurant Skovbakken.

Ud over broderlogerne nr. 18 Absalon og nr. 74 Niels Ebbesen har to søsterloger også hjemme på samme adresse, søsterloge nr. 29 Helle og nr. 67 Diana, alle fire loger ejer i fællesskab den del af ejendommen, der består af logelokalerne.